Bagyong Basyang nasa Sulu Sea na; Southern Palawan tinutumbok