ICC prosecutor gustong isalang ni Duterte sa cross examination