Winter Olympics 2018, maaaring pinakamalamig sa loob ng 20 taon