Distansiya mula sa Mayon, pangunahing konsiderasyon sa paguwi ng mga bakwit